Wydarzenia

Adwent – „Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski” Za 9,9

ADWENT to czas poprzedzający wydarzenie które odmieniło losy naszego świata. Warto go głęboko przeżyć, aby potem w sposób niezwykły przeżywać radość z faktu, iż Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. „

W Kościele Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny, który – w odróżnieniu od roku kalendarzowego –  rozpoczyna się w I Niedzielę Adwentu (od łac. „Adventus” tzn. „Przyjście”) i trwa najmniej 22 dni, a najwięcej 28 dni, posiada 4 niedziele adwentowe. Jest on zarazem przygotowaniem na powtórne przyjście Pańskie, jak również wspomnieniem okresu przed pierwszym przyjściem Pańskim. Posiada charakter zarówno radosny, jak i pokutny. Jest wezwaniem do przygotowania na powtórne przyjście Pańskie.

Dla ewangelików Adwent był i jest szczególnym czasem roku kościelnego. W tygodniu wierni gromadzą się podczas tzw. tygodniowych nabożeństw adwentowych, które w parafiach odprawiane są często przez księży z sąsiednich parafii.

Nierozerwalnie związana z polską tradycją adwentową ewangelików jest muzyka tego okresu roku kościelnego. Przykładem takim jest pieśń-hymn, wybrzmiewający w domach i podczas każdego nabożeństwa adwentowego. To niezwykle dynamiczny i radosny utwór powstały w Niemczech na początku XIX wieku do muzyki Georga Friedricha Händla z Oratorium Juda Machabeusz nosi tytuł: „Córko Syjońska”. Jest to najbardziej znany adwentowy utwór muzyczny, a jego popularność jest porównywalna do kolędy Cicha Noc.

W tym czasie, w wielu domach pojawia się tradycyjny Wieniec Adwentowy.

Wieniec Adwentowy upleciony jest z zielonych gałązek i ozdobiony czterema świecami, zapalanymi kolejno w każdą niedzielę Adwentu.

Historia Wieńca Adwentowego wiąże się z osobą ewangelickiego duchownego ks. Jana Wicherna, który w grudniu 1839 roku, w sali modlitw ewangelickiego ośrodka dla sierot z biednych dzielnic Hamburga zapalił pierwszą świecę adwentowego wieńca.

Zapraszamy do wspólnego przeżywania Adwentu.

 

Życzenia Biskupa Kościoła

Życzę nam wszystkim, nie tylko na ten świąteczny czas, by wypełniło nas światło Chrystusa, byśmy w pełni żyli nadzieją, wiarą i potrafili zaufać Bogu.

On był umarły i żyje, On dokonał niemożliwego, więc pozwólmy mu działać także w naszym życiu.

Życzenia Wielkanocne Biskupa Kościoła

„Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.” Obj 1, 18

Oto Człowiek, oto Bóg, oto Zmartwychwstały – Jezus Chrystus.

Opowiada o swoim doświadczeniu śmierci, o przejściu od śmierci do życia, o zmartwychwstaniu. O śmierci możemy powiedzieć wiele, szczególnie gdy utraciliśmy kogoś bliskiego, ale o zmartwychwstaniu? To doświadczenie jest nam ciągle obce, nikt z nas nie zmartwychwstał, nie znamy osobiście nikogo komu by się to przydarzyło.

A właściwie… znamy. Jednego. Jezusa Chrystusa. Ale czy naprawdę Go znamy? Czym są dla nas święta Zmartwychwstania Pańskiego? Czy dostrzegamy i doświadczamy krzyża i zmartwychwstania?

„Byłem umarły, lecz oto żyję…” Śmierć została pokonana, a mimo to nie staliśmy się nieśmiertelni tu i teraz. To, co dokonało się na krzyżu i wydarzyło w poranek wielkanocny, zmieniło wszystko, choć nie w sposób, który byśmy chcieli.

Dzięki Chrystusowi, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu możemy spojrzeć na siebie ponownie. Możemy zobaczyć swoje rozczarowania, niezadowolenie z siebie, cierpienie i przede wszystkim grzech. Możemy też zobaczyć niepokój tego świata, ludzi skłóconych, pełnych nienawiści i chęci dzielenia, ale też zranionych, głodnych, cierpiących, umierających. W ostatnich dniach słyszeliśmy o zamachach terrorystycznych w Szwecji i w Niemczech, a w szczególności w Egipcie, gdzie znów popłynęła krew wyznawców Ukrzyżowanego – koptyjskich dzieci, kobiet i mężczyzn. W poranek wielkanocny to nie znika i nie mija. Nie można zamknąć oczu albo zapomnieć. Nie stajemy się mniej wrażliwi lub obojętni, wręcz przeciwnie widzimy dalej i staramy się nie tylko widzieć, ale też działać, tak jak On. Zmieniać siebie i zmieniać świat wokół nas, nawet w niewielkim stopniu.

Dzięki Jezusowi Chrystusowi pojawia się nadzieja, bardzo wyraźne jasne światło, które nas inspiruje, zachęca, byśmy byli Jego uczennicami i uczniami, byli gotowi pójść i powiedzieć, wyjść z  bezpiecznej przestrzeni, twierdzy nabożnych przekonań i pozornych pewności, i wyruszyć w drogę do Emaus i poza nie.

Jezus jest światłością świata w każdy czas. Dzisiaj, gdy radośnie śpiewamy i cieszymy się ze Świąt i wtedy, gdy życie nie pozwala nam stanąć z czołem podniesionym do góry.

Życzę nam wszystkim, nie tylko na ten świąteczny czas, by wypełniło nas światło Chrystusa, byśmy w pełni żyli nadzieją, wiarą i potrafili zaufać Bogu. On był umarły i żyje, On dokonał niemożliwego, więc pozwólmy mu działać także w naszym życiu.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

bp Jerzy Samiec

Warsztaty organowe i wokalne.

Serdecznie zapraszamy do poświątecznej chwili refleksji i wzięcia udziału zarówno w koncercie jak i na samych warsztatach.

 

Warsztaty będą prowadzone w dwóch grupach: organowej, śpiewaczej.

 Gospodarzem warsztatów jest nasza parafia.

Na uczestników czekają jak zwykle:

– multimedialny wykład o historii muzyki kościelnej,

– nauka wartościowych pieśni z uwzględnieniem chorałów luterańskich,

– podstawy organoznawstwa,

a z nowości: specjalne ćwiczenia doskonalące czytanie nut a ‘vista oraz emisja głosu.

Tradycyjnie już uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w indywidualnych lekcjach nauki gry na instrumencie podczas których zapoznają się z prawidłowym prowadzeniem akompaniamentu, improwizowaniem krótkich wstępów do pieśni oraz interpretacją przygotowanych utworów.

 Osoby chcące spróbować swych sił w śpiewie, pod okiem Julietty Gonzalez będą mogły dowiedzieć się jak wydobyć piękny, naturalny głos, jak szybko i skutecznie nauczyć się nowej pieśni bez znajomości nut w oparciu o metody stosowane od średniowiecza. Również są prowadzone zajęcia indywidualne

 

Atrakcją warsztatów będzie nowy instrument który firma Maier udostępniła nam na czas warsztatów.

 

Finałem warsztatów będzie Koncert w wykonaniu prowadzących i uczestników, który odbędzie się tego samego dnia czyli 22 Kwietnia 2017 o godzinie 17:00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Bładnicach.

 

 Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę odkryć/rozwinąć swój talent wokalny lub organowy i spędzić weekend w przyjemny, twórczy sposób. VIII Warsztaty to okazja by zaangażować się w obchody jubileuszu 500 lecia Reformacji i poczuć się spadkobiercą tej wielowiekowej tradycji i bogatej kultury.

 

Zapisy i szczegóły pod emailem: warsztaty@organy.edu.pl lub numerami telefonu: 502293199, 604216756 – prosimy o zgłaszanie się do 15 Kwietnia 2017.

 

Relacje z poprzednich warsztatów pod linkiem: http://luteranie.pl/nowosci/muzyka_i_spiew,4756.html

 

Pozdrawiamy

 Organizatorzy

Paweł Gaś, Marcin Armański

Ewangelicki Dni Kościoła

Drogie siostry i bracia w Chrystusie,

W dniach od 15 do 18 czerwca na terenie naszej diecezji organizujemy Ewangelickie Dni Kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili gotowość, by otworzyć swoje domy na gości przybywających z całej Polski.

Serdecznie zachęcamy, byście także wy zgłosili swój udział w Ewangelickich Dniach Kościoła. Osoby z diecezji cieszyńskiej zgłaszają się w swoich kancelariach parafialnych od dnia 16 kwietnia do 28 maja br.

Koszt uczestnictwa dla osoby dorosłej z 3 obiadami to 70 zł. Z kolei osoby do 25 roku życia płacą 50 zł. Karta uczestnictwa dla osoby dorosłej bez obiadów to 25 zł, a dla osób do 25 roku życia – 15 zł. Karta uczestnictwa obejmuje: identyfikator (będzie uprawniał m.in. w czwartek do przejazdów komunikacją specjalnie przygotowaną na EDK, daje możliwość pierwszeństwa wejścia na niektóre koncerty, wykłady), program, materiały informacyjne i promocyjne.

Bieżące informacje o Ewangelickich Dniach Kościoła ukazują się na stronie internetowej www.dnikosciola.pl oraz na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/EwangelickieDniKosciola

 

Wierzę, że będzie to nasze wspólne przedsięwzięcie, podczas którego będziemy dziękować Bogu za Jego opiekę i wsparcie przez 500 lat.

 

Biskup diecezji cieszyńskiej

Adrian Korczago

Wielki Tydzień

Jezus rzekł: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się Jego szatami rzucali losy.”
Ew. Łukasza 23:34

Jezus wisząc na krzyżu, przebaczył swoim oprawcom. 

Przebaczenie jest rdzeniem chrześcijańskiej wiary.

Zapoczątkował to Jezus dając przebaczenie nawet wtedy, kiedy umierał na krzyżu. Kochał tych, którzy Go do niego przybili i poparł to modlitwą, w której poprosił Ojca, by im przebaczył. Nie poddał się goryczy czy gniewowi, ale okazał łaskę i miłość tym, którzy Go skrzywdzili.

Teraz jest najlepszy czas, żeby w obecności Boga pomyśleć o ludziach, którym powinniśmy przebaczyć. Naśladując naszego Pana, chcemy okazywać miłość tym, którzy zrobili nam różne przykre rzeczy.

Kiedy poprzez Ducha Świętego prosimy Boga, aby pomagał nam przebaczać, On przyjdzie nam z pomocą, nawet jeśli z przebaczeniem będziemy długo zwlekać. Gdy w końcu zrobimy to, co potrzeba, doznamy wolności od więzienia, jakim jest brak przebaczenia.

Czas Pasyjny

I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane.  Ew. Marka 14,32

W Kafarnaum nad jeziorem Genezaret, znajduje się ekspozycja starodawnych pras oliwnych. Uformowane w bazaltowej skale prasy składają się z dwóch części – podstawy oraz koła zgniatającego. Podstawa jest duża, okrągła i zakończona korytkiem. Oliwki umieszczało się w korytku, a następnie wykonane z kamienia koło ruchem okrężnym je rozgniatało, aby wydobyć oliwę.

W noc przed swoją śmiercią, Jezus wszedł na Górę Oliwną wznoszącą się nad Jerozolimą, aby w ogrodzie Getsemane modlić się do Ojca, gdyż wiedział co Go czeka.

Słowo Getsemane oznacza „miejsce oliwnych pras” i świetnie opisuje te pierwsze psychicznie miażdżące godziny cierpień Jezusa – cierpień za nas i dla nas. Tutaj „gorliwie się modlił i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię.” (Ew. Łukasza 22:44).

Jezus jako Syn Boży cierpiał i umarł, żeby usunąć grzechy świata i przywrócić naszą relację z Bogiem Ojcem.

„Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie … zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany

został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.” (Izajasza 53,4-5).

Rozpoczął się czas pasyjny, czas rozmyślania nad męką Jezusa Chrystusa. Kolejny raz chcemy spoglądać na historię Bożego dzieła odkupienia człowieka, które dokonało się na krzyżu Golgoty.

Niedziele czasu pasyjne biorą swoje nazwy od pierwszego słowa łacińskiego introitu:

Invocavit (Wzywaj – Ps 91,15)
Reminiscere (Pamiętaj – Ps 25,6)
Oculi (Oczy moje – Ps 25,15)
Laetare (Radujcie się 5 – Ps Iz 66,10)
Judica (Bądź sędzią moim – Ps 43,1)

I Ogólnopolskie Warsztaty Wokalne

Prowadząca: Julieta González-Springer – śpiewaczka, dyplomowana w dziedzinie muzyki średniowiecznej            i barokowej w Centrum Muzyki Dawnej (Haute École de Musique w Genewie), Szwajcaria.  

 „Muzyka i śpiew są wyrazem prawdziwej radości i wdzięczności w sercach czcicieli Boga. Marcin Luter, jako wierny uczeń św. Augustyna, przywiązywał ogromną wagę do roli muzyki w liturgii. Muzyka jego zdaniem była przede wszystkim nośnikiem Słowa Bożego, służyła jego głoszeniu. Od początku Reformacji jednym ze źródeł, z których Luter czerpał inspiracje dla swojej liturgicznej muzyki był chorał gregoriański, którego teksty i melodie były często nieco zmieniane, ale ich użycie wyraża nacisk Reformacji Kościoła na zachowanie tradycyjnych korzeni, które miały  karmić chrześcijan przez wieki”.

 Co jest tematem warsztatów:

Warsztaty podejmują ważną tematykę związaną  ze śpiewem. Celem warsztatów jest rozwijanie wiedzy i praktyki w zakresie modalności oraz rozbudzenie przyjemności wypływającej ze wspólnego muzykowania. Warsztaty będą prowadzone w formie kursu gdzie zamysłem organizatorów i prowadzące jest stworzenie grupy miłośników śpiewu, którzy będą uczęszczać cyklicznie na spotkania i rozwijać swój talent śpiewaczy.

Warsztaty te są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych i chętnych rozwijać swoje umiejętności niezależnie od poziomu wykształcenia.

Warsztaty obejmują:

– Podstawy emisji głosu.

– Śpiew jednogłosowy. Chorał gregoriański i chorał luterański z pierwszych lat Reformacji.

– Praktyczne wprowadzenie w modalność.

– Możliwość skorzystania z dodatkowej lekcji indywidualnej.

Prowadząca będzie opierać pracę warsztatową z uczestnikami na modelu historycznym (ustnym przekazie i zapamiętywaniu). Nie jest wymagana umiejętność czytania neumów lub innego rodzaju notacji muzycznej, ale tym to co jest konieczne to chęć śpiewania w grupie. Umiejętności wokalne mile widziane.

Czas trwania:

1 dzień : 11 Marzec 2017. Sobota (9:00 – 12:00 i 13:00 -16:00). Istnieje możliwość udziału w lekcjach indywidualnych, które będą prowadzone już od piątku popołudnia.

Limit aktywnych uczestników:  W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności 15 do 20 osób.

Miejsce: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bładnicach

43-430 Skoczów, Bładnice Dolne ul. Bładnicka 230

Zapisy i szczegółyDo 7 marca pod adresem emailowym: warsztaty@organy.edu.pl

Zapraszamy do skorzystania z tej niesamowitej przygody pod okiem wybitnego muzyka.

Koszt:  Sobota – 60zł z wyżywieniem, Lekcja Indywidualna – 60 zł, Warsztaty oraz Lekcja Indywidualna 100 zł

Kilka słów o prowadzącej:

Julieta González – Springer, sopran

Urodzona w Meksyku, posiadająca polskie obywatelstwo, zaczynała naukę śpiewu w Konserwatorium Narodowym w Meksyku. Ukończyła studia wokalne w krakowskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Barbary Niewiadomskiej, a następnie studia podyplomowe w Centrum Muzyki Dawnej w Genewie pod kierunkiem Beatrice Cramoix w dziedzinie śpiewu barokowego i Fancisa Biggi (ensemble Lucidarium) oraz Laurence Brisset (ensemble De Caelis) w zakresie muzyki średniowiecznej. Uczestniczyła w kursach prowadzonych m.in. przez Jill Feldman, Benjamina Bagby (Sequentia), Katarina Livljanić (Dialogos), Andrew Kinga i Evelyn Tubb (The Consort of Musicke), Dawida Ebena (Schola Gregoriana Pragensis), Rene Zosso (Clemecic Consort), Marcela Pérèsa (Organum).

Jako solistka współpracuje z zespołami i muzykami ze Szwajcarii, Włoch, Francji, Meksyku i Polski takimi jak „Elyma” (dyr. Gabriel Garrido), „Sintagma Musicum” (dyr. Gustavo Delgado), „Flores Rosarum” (dyr. Susi Forfoglia), „Ars Nova” (dyr. Jacek Urbaniak), “Jacaras” (dyr. Piotr Zaleski), „Concerto Polacco” (dyr. Marek Toporowski) oraz z organistami i klawesynistami: Markiem Toporowskim, Henrykiem Janem Botorem, Marcinem Armańskim, Norbertem Petry (Metz). Współpracuje także z gitarzystką Anną Pietrzak, wykonując w duecie przede wszystkim muzykę hiszpańską i iberoamerykańską.  Koncertowała m.in. w Operze w Lyonie, Lozannie, Operze Narodowej w Meksyku oraz na różnych festiwalach w Polsce, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, Niemczech, Meksyku, Włoszech, takich jak Bachakademie (dyr. Hellmuth Rilling), Festiwal d’Ambroney, Festival Internacional de Órgano Barroco (Meksyk), Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, Saisons Musicales w Fundation Royaumont (Francja), Polska Akademia GitaryForum Musicum (Wrocław), Polska Akademia Gitary, Festiwal „Banchetto Musicale” w Wilnie, Festiwal „Fide et Amore” w Żorach oraz Muzyka w Starym Krakowie (Ordo Virtutum, Hildegard Von Bingen), Festiwal Sacrum Profanum (Kraków) – premiera „Króla Leara” Pawła Mykietyna.

Jej repertuar obejmuje muzykę dawną, współczesną, tradycyjną oraz klasyczną meksykańską, iberoamerykańską i polską, którą chętnie propaguje także za granicą.

 

 

 

Składka kościelna

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o regularnym opłacaniu składki kościelnej.

W myśl przepisów prawa kościelnego każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych.

Składki te powinny wynosić co najmniej 1% dochodu.

W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.

Poprzez opłacenie lub zwolnienie ze składki za ubiegły rok nabywa się czynne prawo wyborcze. W zależności od decyzji Rady Diecezjalnej liczba parafian płacących składki kościelne przekłada się na liczbę otrzymanych mandatów do Synodu Diecezjalnego.

Z wpłacanych przez parafian składek kościelnych finansowana jest działalność parafii, administrowane są budynki parafialne, wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników parafii, odprowadzana jest składka diecezjalna oraz ogólnokościelna.

Dlatego tak ważnym dla naszej parafii jest regularne opłacanie składek kościelnych.

Zachęcamy do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych kwot.

Numer konta Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Bładnicach, na które można dokonywać wpłat:

Bank: ING Bank Śląski
91 1050 1403 1000 0023 6112 7869

tytuł: ofiara na cele kultu religijnego

Przykładowe obliczenie składki:

W przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 1 200,00 netto, to roczna składka kościelna wynosi 1 200,00 x 12 miesięcy = 14 400,00 x 1% = 144,00 zł rocznej składki kościelnej. Kwotę dzielimy przez 12, co daje nam miesięcznie 12 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty w wysokości 12 zł na konto bankowe parafii. W tytule przelewu należy wpisać: ofiara na cele kultu religijnego (pozwoli to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku) – składka kościelna.

 

Zgodnie z Okólnikiem Konsystorza nr 3/K/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji parafialnej, Rada Parafialna może przenieść do kartotek archiwalnych osoby, które nie płacą składek parafialnych, nie kontaktują się z parafią przez okres dłuższy niż 10 lat. Jeżeli osoby te ponownie zgłoszą się do parafii  i uregulują zaległość w opłacaniu składki kościelnej, Rada Parafialna poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały ponownie wpisuje ich do ewidencji wiernych.

Zaległość w opłacaniu składki kościelnej wiąże się z trzykrotnym zwiększeniem wszystkich opłat za czynności parafialne i cmentarne.

Ewangelickie Dni Kościoła 15 – 18 czerwca 2017

Hasło: Zawsze razem z Chrystusem

15.06.2017 czwartek
nabożeństwo przy kamieniu na Równicy, godz. 10.00
Ustroń i Wisła
temat dnia: wczoraj

16.06.2016 piątek
Cieszyn i Czeski Cieszyn
temat dnia: dzisiaj

17.06.217
Bielsko-Biała
temat dnia: jutro

18.06.2017 niedziela
parafie diecezji cieszyńskiej

Organizatorzy Ewangelickich Dni Kościoła zapraszają w roku jubileuszu Reformacji do uczestnictwa i wspólnego kształtowania spotkania ewangelików.

W programie:
– nabożeństwa
– studia biblijne
– koncerty
– spotkania
– wykłady
– dyskusje
– targi możliwości
– przegląd filmów

Więcej informacji i zgłoszenia: biuro@dnikosciola.pl

Koncert Dziękczynny – „Laudate i Przyjaciele”

W niedzielę, 20 listopada br. w naszym kościele odbył się kolejny koncert dziękczynny chóru Laudate.

Śpiewaliśmy w dwóch blokach. W kilku utworach towarzyszył nam zespół Synogarlica z Dzięgielowa.

Oprócz naszego chóru wystąpił chór z Nawsia na Zaolziu, gdzie bywaliśmy kilka razy na warsztatach. W czasie koncertu oba chóry  wykonały jedną pieśń w wersji polsko – czeskiej.

Koncert miał konkretne przesłanie. Relację na temat sytuacji chrześcijan w Indiach przedstawił Piotr Żądło z organizacji Open Doors, który nakreślił także początki działalności Open Doors w Polsce.

Ofiara z koncertu wyniosła niemal 2 tys. zł (1.628,50zł + 400 koron czeskich + 300zł za zakup  1 kalendarza) i została przeznaczona na wsparcie chrześcijan w Indiach.

Dziękujemy Panu Bogu za wolność jaką mamy w naszym kraju, dzięki której możemy służyć w różnych miejscach, co było także naszym udziałem w całym minionym roku.