Wydarzenia

Rozpoczyna się ADWENT

ADWENTczas oczekiwania, czas refleksji nad własną duchowością, czas świadomego przeżywania wiary, czas poszukiwania sensu życia w Chrystusie.

W Kościele Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny, który – w odróżnieniu od roku kalendarzowego –  rozpoczyna się w I Niedzielę Adwentu (od łac. „Adventus” tzn. „Przyjście”) i trwa najmniej 22 dni, a najwięcej 28 dni, posiada 4 niedziele adwentowe. Jest on przygotowaniem na przyjście Chrystusa, wspomnieniem okresu przed pierwszym przyjściem Pańskim. Posiada charakter zarówno radosny, jak i pokutny. Jest wezwaniem do przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa.

Dla ewangelików Adwent był i jest szczególnym czasem roku kościelnego. W tym okresie wierni częściej przychodzą do  kościołów i kaplic, są częstszymi uczestnikami Stołu Pańskiego. W tych parafiach gdzie nie każdej niedzieli odbywa się Komunia Święta, w okresie Adwentu jest ona sprawowana w każdą niedzielę. W tygodniu wierni gromadza się podczas tzw. tygodniowych nabożeństw adwentowych, które w parafiach odprawiane są często przez duchownych z sąsiednich parafii.

Nierozerwalnie związana z polską tradycją adwentową ewangelików jest muzyka tego okresu roku kościelnego. Przykładem takim jest pieśń-hymn, wybrzmiewający w domach i podczas każdego nabożeństwa adwentowego. To niezwykle dynamiczny i radosny utwór powstały w Niemczech na początku XIX wieku do muzyki Georga Friedricha Händla z Oratorium Juda Machabeusz nosi tytuł:„Córko Syjońska”. Jest to najbardziej znany adwentowy utwór muzyczny, a jego popularność jest porównywalna do kolędy Cicha Noc.

W tym czasie, w każdym ewangelickim domu pojawia się tradycyjny Wieniec Adwentowy, wokół którego przy zapalonych świecach gromadzi się rodzina, śpiewane są pieśni adwentowe, czytane jest Słowo Boże i zmawiana modlitwa. Wieniec Adwentowy jest również obecny w części ołtarzowej ewangelickich kościołów i kaplic. Zazwyczaj upleciony z zielonych gałązek jest ozdobiony czerwoną wstążką z czterema świecami, zapalanymi kolejno w każdą niedzielę Adwentu.

Historia Wieńca Adwentowego wiąże się z osobą ewangelickiego duchownego ks. Jana Wicherna, który w grudniu 1839 roku, w sali modlitw ewangelickiego ośrodka dla sierot z biednych dzielnic Hamburga zapalił pierwszą świecę adwentowego wieńca.

W domach popularny jest inny ewangelicki zwyczaj:  kalendarz adwentowy – specjalny kalendarz służący do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. Każdego dnia adwentu odkrywa się kolejny kartonik za którym ukryta jest słodka niespodzianka. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany w wielu krajach na całym świecie w rodzinach chrześcijańskich.

W parafiach odbywają się również tradycyjne adwentówki czyli spotkania dla dzieci, młodzieży czy innych grup parafialnych które – w adwentowej  atmosferze – wspólnie modlą się i rozważają Słowo Boże.

Na wielu adwentówkach zachował się zwyczaj rozdawania – przygotowanych dla każdego uczestnika spotkania – wyroczków.  Są to krótkie fragmenty różnorodnych tekstów biblijnych, dobrane tak, aby poruszały i inspirowały do osobistej refleksji wiary. Wyroczki mają zazwyczaj formę zakładek książkowych lub małych fiszek.

W Adwencie rozprowadzane są przez ewangelicką Diakonię świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom.

Przez cały czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia nad ołtarzem lub przed kościołem nad głównym wejściem zapalona jest „Gwiazda Adwentowa”, którą nazwany jest w proroctwach starotestamentowych przyszły Mesjasz Jezus Chrystus. Ta pięcioramienna gwiazda symbolizuje Pana Jezusa Chrystusa. Pochodzi ona od wspólnoty „Braci Czeskich” w Herrnhut.

Izrael 2020

 

Ze względów organizacyjnych wyjazd został przełożony na styczeń 2020

 

 

Poświęcenie nowych organów w naszym kościele ap. Pawła

 

  • Nowe organy w kościele ap. Pawła w Bładnicach

W niedzielę Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga …, 22 kwietnia, kościół ap. Pawła w Bładnicach zgromadził wielu bładnickich parafian oraz liczne grono zaproszonych gości. Przedstawicieli władz samorządowych ze Skoczowa oraz z Ustronia.

W tym dniu odbyło się uroczyste dziękczynne nabożeństwo połączone z poświęceniem nowych organów. Poświęcenia Słowem Bożym i modlitwą dokonał bp Adrian Korczago. Na organach podczas nabożeństwa grał Arkadiusz Sztwiertnia. Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni wysłuchali koncertu w wykonaniu Marcina Armańskiego ze Świdnicy. Kościół wypełnił się dźwiękami licznych utworów organowych: J. S. Bacha, G. Frescobaldiego, E. Gigouta.

Projekt zakupu organów do kościoła ap. Pawła na Bładnicach, został zrealizowany w ramach obchodów Jubileuszu 500-lecia Reformacji. Zakupiony został instrument VISCOUN SONUS 45 wraz z nagłośnieniem. Nowy instrument ze względu na wysoką jakość brzmienia, ogromne możliwości doboru głosów z pewnością pozwoli na organizowanie cyklicznych koncertów. Zależy nam na docieraniu poprzez Słowo Boże, modlitwę i muzykę do wszystkich, którzy szukają możliwości do spotkań, wyciszenia i refleksji.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu parafian, którzy składali ofiary, realizowali różne pomysły, aby zebrać potrzebne środki. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom spoza parafii, dzięki którym zakup instrumentu był możliwy. Serdecznie zapraszamy do Bładnic na nabożeństwa i koncerty.

 

  • Projekt zakupu organów wraz z instalacją nagłośnieniową do kościoła ap. Pawła w Bładnicach został zrealizowany w ramach obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji 


Dziękujemy za ofiary złożone przez naszych parafian.
Dziękujemy za ofiary złożone przy zakupie płyt „cegiełek”.
Dziękujemy za ofiary złożone przez ofiarodawców spoza parafii.

 

IMG_0417

Viscount Sonus 45

IMG_0415

Nagłośnienie instrumentu

IMG_0413

 

Czas Pasyjny

I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane.  Ew. Marka 14,32

W Kafarnaum nad jeziorem Genezaret, znajduje się ekspozycja starodawnych pras oliwnych. Uformowane w bazaltowej skale prasy składają się z dwóch części – podstawy oraz koła zgniatającego. Podstawa jest duża, okrągła i zakończona korytkiem. Oliwki umieszczało się w korytku, a następnie wykonane z kamienia koło ruchem okrężnym je rozgniatało, aby wydobyć oliwę.

W noc przed swoją śmiercią, Jezus wszedł na Górę Oliwną wznoszącą się nad Jerozolimą, aby w ogrodzie Getsemane modlić się do Ojca, gdyż wiedział co Go czeka.

Słowo Getsemane oznacza „miejsce oliwnych pras” i świetnie opisuje te pierwsze psychicznie miażdżące godziny cierpień Jezusa – cierpień za nas i dla nas. Tutaj „gorliwie się modlił i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię.” (Ew. Łukasza 22:44).

Jezus jako Syn Boży cierpiał i umarł, żeby usunąć grzechy świata i przywrócić naszą relację z Bogiem Ojcem.

„Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie … zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany

został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.” (Izajasza 53,4-5).

Rozpoczął się czas pasyjny, czas rozmyślania nad męką Jezusa Chrystusa. Kolejny raz chcemy spoglądać na historię Bożego dzieła odkupienia człowieka, które dokonało się na krzyżu Golgoty.

Niedziele czasu pasyjne biorą swoje nazwy od pierwszego słowa łacińskiego introitu:

Invocavit (Wzywaj – Ps 91,15)
Reminiscere (Pamiętaj – Ps 25,6)
Oculi (Oczy moje – Ps 25,15)
Laetare (Radujcie się 5 – Ps Iz 66,10)
Judica (Bądź sędzią moim – Ps 43,1)

Adwent – „Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski” Za 9,9

ADWENT to czas poprzedzający wydarzenie które odmieniło losy naszego świata. Warto go głęboko przeżyć, aby potem w sposób niezwykły przeżywać radość z faktu, iż Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. „

W Kościele Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny, który – w odróżnieniu od roku kalendarzowego –  rozpoczyna się w I Niedzielę Adwentu (od łac. „Adventus” tzn. „Przyjście”) i trwa najmniej 22 dni, a najwięcej 28 dni, posiada 4 niedziele adwentowe. Jest on zarazem przygotowaniem na powtórne przyjście Pańskie, jak również wspomnieniem okresu przed pierwszym przyjściem Pańskim. Posiada charakter zarówno radosny, jak i pokutny. Jest wezwaniem do przygotowania na powtórne przyjście Pańskie.

Dla ewangelików Adwent był i jest szczególnym czasem roku kościelnego. W tygodniu wierni gromadzą się podczas tzw. tygodniowych nabożeństw adwentowych, które w parafiach odprawiane są często przez księży z sąsiednich parafii.

Nierozerwalnie związana z polską tradycją adwentową ewangelików jest muzyka tego okresu roku kościelnego. Przykładem takim jest pieśń-hymn, wybrzmiewający w domach i podczas każdego nabożeństwa adwentowego. To niezwykle dynamiczny i radosny utwór powstały w Niemczech na początku XIX wieku do muzyki Georga Friedricha Händla z Oratorium Juda Machabeusz nosi tytuł: „Córko Syjońska”. Jest to najbardziej znany adwentowy utwór muzyczny, a jego popularność jest porównywalna do kolędy Cicha Noc.

W tym czasie, w wielu domach pojawia się tradycyjny Wieniec Adwentowy.

Wieniec Adwentowy upleciony jest z zielonych gałązek i ozdobiony czterema świecami, zapalanymi kolejno w każdą niedzielę Adwentu.

Historia Wieńca Adwentowego wiąże się z osobą ewangelickiego duchownego ks. Jana Wicherna, który w grudniu 1839 roku, w sali modlitw ewangelickiego ośrodka dla sierot z biednych dzielnic Hamburga zapalił pierwszą świecę adwentowego wieńca.

Zapraszamy do wspólnego przeżywania Adwentu.

 

Życzenia Biskupa Kościoła

Życzę nam wszystkim, nie tylko na ten świąteczny czas, by wypełniło nas światło Chrystusa, byśmy w pełni żyli nadzieją, wiarą i potrafili zaufać Bogu.

On był umarły i żyje, On dokonał niemożliwego, więc pozwólmy mu działać także w naszym życiu.

Życzenia Wielkanocne Biskupa Kościoła

„Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.” Obj 1, 18

Oto Człowiek, oto Bóg, oto Zmartwychwstały – Jezus Chrystus.

Opowiada o swoim doświadczeniu śmierci, o przejściu od śmierci do życia, o zmartwychwstaniu. O śmierci możemy powiedzieć wiele, szczególnie gdy utraciliśmy kogoś bliskiego, ale o zmartwychwstaniu? To doświadczenie jest nam ciągle obce, nikt z nas nie zmartwychwstał, nie znamy osobiście nikogo komu by się to przydarzyło.

A właściwie… znamy. Jednego. Jezusa Chrystusa. Ale czy naprawdę Go znamy? Czym są dla nas święta Zmartwychwstania Pańskiego? Czy dostrzegamy i doświadczamy krzyża i zmartwychwstania?

„Byłem umarły, lecz oto żyję…” Śmierć została pokonana, a mimo to nie staliśmy się nieśmiertelni tu i teraz. To, co dokonało się na krzyżu i wydarzyło w poranek wielkanocny, zmieniło wszystko, choć nie w sposób, który byśmy chcieli.

Dzięki Chrystusowi, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu możemy spojrzeć na siebie ponownie. Możemy zobaczyć swoje rozczarowania, niezadowolenie z siebie, cierpienie i przede wszystkim grzech. Możemy też zobaczyć niepokój tego świata, ludzi skłóconych, pełnych nienawiści i chęci dzielenia, ale też zranionych, głodnych, cierpiących, umierających. W ostatnich dniach słyszeliśmy o zamachach terrorystycznych w Szwecji i w Niemczech, a w szczególności w Egipcie, gdzie znów popłynęła krew wyznawców Ukrzyżowanego – koptyjskich dzieci, kobiet i mężczyzn. W poranek wielkanocny to nie znika i nie mija. Nie można zamknąć oczu albo zapomnieć. Nie stajemy się mniej wrażliwi lub obojętni, wręcz przeciwnie widzimy dalej i staramy się nie tylko widzieć, ale też działać, tak jak On. Zmieniać siebie i zmieniać świat wokół nas, nawet w niewielkim stopniu.

Dzięki Jezusowi Chrystusowi pojawia się nadzieja, bardzo wyraźne jasne światło, które nas inspiruje, zachęca, byśmy byli Jego uczennicami i uczniami, byli gotowi pójść i powiedzieć, wyjść z  bezpiecznej przestrzeni, twierdzy nabożnych przekonań i pozornych pewności, i wyruszyć w drogę do Emaus i poza nie.

Jezus jest światłością świata w każdy czas. Dzisiaj, gdy radośnie śpiewamy i cieszymy się ze Świąt i wtedy, gdy życie nie pozwala nam stanąć z czołem podniesionym do góry.

Życzę nam wszystkim, nie tylko na ten świąteczny czas, by wypełniło nas światło Chrystusa, byśmy w pełni żyli nadzieją, wiarą i potrafili zaufać Bogu. On był umarły i żyje, On dokonał niemożliwego, więc pozwólmy mu działać także w naszym życiu.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

bp Jerzy Samiec

Warsztaty organowe i wokalne.

Serdecznie zapraszamy do poświątecznej chwili refleksji i wzięcia udziału zarówno w koncercie jak i na samych warsztatach.

 

Warsztaty będą prowadzone w dwóch grupach: organowej, śpiewaczej.

 Gospodarzem warsztatów jest nasza parafia.

Na uczestników czekają jak zwykle:

– multimedialny wykład o historii muzyki kościelnej,

– nauka wartościowych pieśni z uwzględnieniem chorałów luterańskich,

– podstawy organoznawstwa,

a z nowości: specjalne ćwiczenia doskonalące czytanie nut a ‘vista oraz emisja głosu.

Tradycyjnie już uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w indywidualnych lekcjach nauki gry na instrumencie podczas których zapoznają się z prawidłowym prowadzeniem akompaniamentu, improwizowaniem krótkich wstępów do pieśni oraz interpretacją przygotowanych utworów.

 Osoby chcące spróbować swych sił w śpiewie, pod okiem Julietty Gonzalez będą mogły dowiedzieć się jak wydobyć piękny, naturalny głos, jak szybko i skutecznie nauczyć się nowej pieśni bez znajomości nut w oparciu o metody stosowane od średniowiecza. Również są prowadzone zajęcia indywidualne

 

Atrakcją warsztatów będzie nowy instrument który firma Maier udostępniła nam na czas warsztatów.

 

Finałem warsztatów będzie Koncert w wykonaniu prowadzących i uczestników, który odbędzie się tego samego dnia czyli 22 Kwietnia 2017 o godzinie 17:00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Bładnicach.

 

 Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę odkryć/rozwinąć swój talent wokalny lub organowy i spędzić weekend w przyjemny, twórczy sposób. VIII Warsztaty to okazja by zaangażować się w obchody jubileuszu 500 lecia Reformacji i poczuć się spadkobiercą tej wielowiekowej tradycji i bogatej kultury.

 

Zapisy i szczegóły pod emailem: warsztaty@organy.edu.pl lub numerami telefonu: 502293199, 604216756 – prosimy o zgłaszanie się do 15 Kwietnia 2017.

 

Relacje z poprzednich warsztatów pod linkiem: http://luteranie.pl/nowosci/muzyka_i_spiew,4756.html

 

Pozdrawiamy

 Organizatorzy

Paweł Gaś, Marcin Armański

Ewangelicki Dni Kościoła

Drogie siostry i bracia w Chrystusie,

W dniach od 15 do 18 czerwca na terenie naszej diecezji organizujemy Ewangelickie Dni Kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili gotowość, by otworzyć swoje domy na gości przybywających z całej Polski.

Serdecznie zachęcamy, byście także wy zgłosili swój udział w Ewangelickich Dniach Kościoła. Osoby z diecezji cieszyńskiej zgłaszają się w swoich kancelariach parafialnych od dnia 16 kwietnia do 28 maja br.

Koszt uczestnictwa dla osoby dorosłej z 3 obiadami to 70 zł. Z kolei osoby do 25 roku życia płacą 50 zł. Karta uczestnictwa dla osoby dorosłej bez obiadów to 25 zł, a dla osób do 25 roku życia – 15 zł. Karta uczestnictwa obejmuje: identyfikator (będzie uprawniał m.in. w czwartek do przejazdów komunikacją specjalnie przygotowaną na EDK, daje możliwość pierwszeństwa wejścia na niektóre koncerty, wykłady), program, materiały informacyjne i promocyjne.

Bieżące informacje o Ewangelickich Dniach Kościoła ukazują się na stronie internetowej www.dnikosciola.pl oraz na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/EwangelickieDniKosciola

 

Wierzę, że będzie to nasze wspólne przedsięwzięcie, podczas którego będziemy dziękować Bogu za Jego opiekę i wsparcie przez 500 lat.

 

Biskup diecezji cieszyńskiej

Adrian Korczago

Wielki Tydzień

Jezus rzekł: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się Jego szatami rzucali losy.”
Ew. Łukasza 23:34

Jezus wisząc na krzyżu, przebaczył swoim oprawcom. 

Przebaczenie jest rdzeniem chrześcijańskiej wiary.

Zapoczątkował to Jezus dając przebaczenie nawet wtedy, kiedy umierał na krzyżu. Kochał tych, którzy Go do niego przybili i poparł to modlitwą, w której poprosił Ojca, by im przebaczył. Nie poddał się goryczy czy gniewowi, ale okazał łaskę i miłość tym, którzy Go skrzywdzili.

Teraz jest najlepszy czas, żeby w obecności Boga pomyśleć o ludziach, którym powinniśmy przebaczyć. Naśladując naszego Pana, chcemy okazywać miłość tym, którzy zrobili nam różne przykre rzeczy.

Kiedy poprzez Ducha Świętego prosimy Boga, aby pomagał nam przebaczać, On przyjdzie nam z pomocą, nawet jeśli z przebaczeniem będziemy długo zwlekać. Gdy w końcu zrobimy to, co potrzeba, doznamy wolności od więzienia, jakim jest brak przebaczenia.

Czas Pasyjny

I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane.  Ew. Marka 14,32

W Kafarnaum nad jeziorem Genezaret, znajduje się ekspozycja starodawnych pras oliwnych. Uformowane w bazaltowej skale prasy składają się z dwóch części – podstawy oraz koła zgniatającego. Podstawa jest duża, okrągła i zakończona korytkiem. Oliwki umieszczało się w korytku, a następnie wykonane z kamienia koło ruchem okrężnym je rozgniatało, aby wydobyć oliwę.

W noc przed swoją śmiercią, Jezus wszedł na Górę Oliwną wznoszącą się nad Jerozolimą, aby w ogrodzie Getsemane modlić się do Ojca, gdyż wiedział co Go czeka.

Słowo Getsemane oznacza „miejsce oliwnych pras” i świetnie opisuje te pierwsze psychicznie miażdżące godziny cierpień Jezusa – cierpień za nas i dla nas. Tutaj „gorliwie się modlił i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię.” (Ew. Łukasza 22:44).

Jezus jako Syn Boży cierpiał i umarł, żeby usunąć grzechy świata i przywrócić naszą relację z Bogiem Ojcem.

„Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie … zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany

został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.” (Izajasza 53,4-5).

Rozpoczął się czas pasyjny, czas rozmyślania nad męką Jezusa Chrystusa. Kolejny raz chcemy spoglądać na historię Bożego dzieła odkupienia człowieka, które dokonało się na krzyżu Golgoty.

Niedziele czasu pasyjne biorą swoje nazwy od pierwszego słowa łacińskiego introitu:

Invocavit (Wzywaj – Ps 91,15)
Reminiscere (Pamiętaj – Ps 25,6)
Oculi (Oczy moje – Ps 25,15)
Laetare (Radujcie się 5 – Ps Iz 66,10)
Judica (Bądź sędzią moim – Ps 43,1)