Wydarzenia

Składka kościelna

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o regularnym opłacaniu składki kościelnej.

W myśl przepisów prawa kościelnego każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych.

Składki te powinny wynosić co najmniej 1% dochodu.

W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.

Poprzez opłacenie lub zwolnienie ze składki za ubiegły rok nabywa się czynne prawo wyborcze. W zależności od decyzji Rady Diecezjalnej liczba parafian płacących składki kościelne przekłada się na liczbę otrzymanych mandatów do Synodu Diecezjalnego.

Z wpłacanych przez parafian składek kościelnych finansowana jest działalność parafii, administrowane są budynki parafialne, wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników parafii, odprowadzana jest składka diecezjalna oraz ogólnokościelna.

Dlatego tak ważnym dla naszej parafii jest regularne opłacanie składek kościelnych.

Zachęcamy do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych kwot.

Numer konta Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Bładnicach, na które można dokonywać wpłat:

Bank: ING Bank Śląski
91 1050 1403 1000 0023 6112 7869

tytuł: ofiara na cele kultu religijnego

Przykładowe obliczenie składki:

W przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 1 200,00 netto, to roczna składka kościelna wynosi 1 200,00 x 12 miesięcy = 14 400,00 x 1% = 144,00 zł rocznej składki kościelnej. Kwotę dzielimy przez 12, co daje nam miesięcznie 12 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty w wysokości 12 zł na konto bankowe parafii. W tytule przelewu należy wpisać: ofiara na cele kultu religijnego (pozwoli to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku) – składka kościelna.

 

Zgodnie z Okólnikiem Konsystorza nr 3/K/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji parafialnej, Rada Parafialna może przenieść do kartotek archiwalnych osoby, które nie płacą składek parafialnych, nie kontaktują się z parafią przez okres dłuższy niż 10 lat. Jeżeli osoby te ponownie zgłoszą się do parafii  i uregulują zaległość w opłacaniu składki kościelnej, Rada Parafialna poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały ponownie wpisuje ich do ewidencji wiernych.

Zaległość w opłacaniu składki kościelnej wiąże się z trzykrotnym zwiększeniem wszystkich opłat za czynności parafialne i cmentarne.

Ewangelickie Dni Kościoła 15 – 18 czerwca 2017

Hasło: Zawsze razem z Chrystusem

15.06.2017 czwartek
nabożeństwo przy kamieniu na Równicy, godz. 10.00
Ustroń i Wisła
temat dnia: wczoraj

16.06.2016 piątek
Cieszyn i Czeski Cieszyn
temat dnia: dzisiaj

17.06.217
Bielsko-Biała
temat dnia: jutro

18.06.2017 niedziela
parafie diecezji cieszyńskiej

Organizatorzy Ewangelickich Dni Kościoła zapraszają w roku jubileuszu Reformacji do uczestnictwa i wspólnego kształtowania spotkania ewangelików.

W programie:
– nabożeństwa
– studia biblijne
– koncerty
– spotkania
– wykłady
– dyskusje
– targi możliwości
– przegląd filmów

Więcej informacji i zgłoszenia: biuro@dnikosciola.pl

Koncert Dziękczynny – „Laudate i Przyjaciele”

W niedzielę, 20 listopada br. w naszym kościele odbył się kolejny koncert dziękczynny chóru Laudate.

Śpiewaliśmy w dwóch blokach. W kilku utworach towarzyszył nam zespół Synogarlica z Dzięgielowa.

Oprócz naszego chóru wystąpił chór z Nawsia na Zaolziu, gdzie bywaliśmy kilka razy na warsztatach. W czasie koncertu oba chóry  wykonały jedną pieśń w wersji polsko – czeskiej.

Koncert miał konkretne przesłanie. Relację na temat sytuacji chrześcijan w Indiach przedstawił Piotr Żądło z organizacji Open Doors, który nakreślił także początki działalności Open Doors w Polsce.

Ofiara z koncertu wyniosła niemal 2 tys. zł (1.628,50zł + 400 koron czeskich + 300zł za zakup  1 kalendarza) i została przeznaczona na wsparcie chrześcijan w Indiach.

Dziękujemy Panu Bogu za wolność jaką mamy w naszym kraju, dzięki której możemy służyć w różnych miejscach, co było także naszym udziałem w całym minionym roku.

500 lat Reformacji

Ogólnopolska Inauguracja Obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji odbędzie się w kościele Jezusowym w Cieszynie 31 października br. o godz. 10.00.

Retransmisja uroczystego nabożeństwa została zaplanowana na 31 października, na godz. 11.30

Uroczystości będzie transmitował program drugi Telewizji Polskiej (TVP2).

Bezpośrednia transmisja radiowa będzie w Radiu Katowice od godz. 10.00

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu nt. Święta Reformacji: www.youtube.com/watch?v=nEe0HuzF7Oo

Wyborcze Zgromadzenie Parafialne

W niedzielę 23 października Biskup Diecezji Cieszyńskiej – ks. dr Adrian Korczago poprowadził Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, podczas którego dokonaliśmy wyborów Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Delegata do Synodu diecezjalnego.

Do Rady Parafialnej zostali wybrani:
Zuzanna Kral, Janina Tatar, Anna Rassek, Janusz Tomiczek, Bogusław Branc, Zbigniew Mirocha

Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane:
Anna Łukasiak, Monika Mitręga, Gertruda Knopek

Do Synodu diecezjalnego została wybrana:
Joanna Markuzel

 

Pamiątka Poświęcenia i Założenia kościoła ap. Pawła

Niedziela 4 września 2016 r.

Nabożeństwo dziękczynne o godz. 10:00

Słowem Bożym służyć będzie ks. Dariusz Dawid z Zabrza

Nabożeństwo poprzedzi poranek pieśni religijnej o godz. 8:30 z udziałem chóru z Zabrza oraz chórów naszej parafii.

 

Po nabożeństwie

Święto Parafialne pod namiotem – połączone z posiłkiem (bigos, kiełbasa, kaszanka z grilla, kołocze, kawa i herbata, zimne napoje)

 

W sobotę 3 września o godz. 20:00 zapraszamy do wysłuchania pieśni religijnych, które zagra na trąbce Jakub Gazda.

 

Zapraszamy całymi rodzinami!

67. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

P R Z Y T U L E N I

Hasło 67. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie nawiązuje do słów z Księgi Izajasza 66, 13a:

„Tak mówi Pan: Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał”.

 

Ramowy Program

* sobota, 2 lipca

 • 15.00 Spotkanie dla wolontariuszy Start.TED.2016!
 • 17.00-18.45 Inauguracja TE – spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
 • 20.30 Koncert z przesłaniem

 

* niedziela, 3 lipca

 • 10.00 Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, kazanie: ks. bp Adrian Korczago
  Szkółka niedzielna dla dzieci
 • Rodzinna niedziela:
  12.30-14.00 Koncert plenerowy Orkiestry Misyjnej pod dyr. Lidii Pilch
  12.30-16.30 Strefa gier
  14.00-15.00 Spektakl dla dzieci Teatru Dobrego Serca pt. „Baśniowy pokoik”
  14.15-15.00 Śpiewaj z nami
  15.15-16.30 Seminaria tematyczne
  Strefa dzieci (5-12 lat)
  17.00-18.45 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
  20.30 Koncert z przesłaniem

 

* poniedziałek – sobota, 4 – 9 lipca

 • 10.30-11.40 Wspólny śpiew i wykład biblijny
  Cykl dla dzieci – każdego dnia inny spektakl Teatru Dobrego Serca
 • 11.45-12.45 Grupy dyskusyjne po wykładzie
  Cykl dla dzieci
 • 14.15-15.00 Śpiewaj z nami
  Warsztaty gospel
 • 13.00-16.30 Strefa gier
 • 14.15-16.30 Sport
  Warsztaty twórcze m.in.: dla Afryki, Mark Drama
 • 15.15-16.30 Seminaria tematyczne
  Strefa dzieci
 • 17.00-18.45 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
 • 20.30 Koncert z przesłaniem

 

* niedziela, 10 lipca

 • 10.00 Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską
  Szkółka niedzielna dla dzieci
 • Rodzinna niedziela:
  12.30-14.00 Program plenerowy z koncertem Diecezjalnej Orkiestry Dętej pod dyr. Adama Pasternego
  12.30-16.30 Strefa gier
  14.15-15.00 Śpiewaj z nami
  15.15-16.30 Seminaria tematyczne
  Strefa dzieci (5-12 lat)
  17.00-18.45 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci

Dni Dobrej Nowiny – niezwykłe historie.

Tegoroczne Dni Dobrej Nowiny dla dzieci odbyły się 29-30 czerwca pod hasłem „Niezwykłe historie”. Temat przewodni nawiązywał do przypowieści opowiadanych przez Pana Jezusa, z których nadal możemy się uczyć. W pierwszym dniu dzieci usłyszały o siewcy i czterech rodzajach gleby, na którą pada ziarno, czyli Słowo Boże. Były zachęcane, by być dobrą glebą i słuchaczem, który nie tylko słyszy, ale i wykonuje Boże polecenia. W drugim dniu historia o głupim bogaczu ostrzegała, by nie gromadzić skarbów na ziemi, ale w Niebie i pamiętać, że wszystko, co mamy, należy do Boga. Zaś historia o człowieku, który poniósł śmierć, wydobywając upragnioną perłę, przypomniała, że każdy wierzący człowiek jest taką cenną perłą dla Pana Jezusa, który umarł, by nas uratować. Program spotkań wypełnił także wspólny śpiew, zabawy na świeżym powietrzu, konkursy i posiłek przygotowany przez panie z Koła Pań. Dzieciom życzymy udanych wakacji, a od września zapraszamy na szkółki niedzielne.

mi również smakujesmacznegoobiadek

warsztatyspotkanie

spotkaniezjedliśmy wszysto

Wielki Tydzień

Wielki Tydzień stanowi kulminację Czasu Pasyjnego. Rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, a swoje zakończenie znajduje w Wielką Sobotę. Po niej rozpoczyna się nowy okres roku kościelnego – czas wielkanocny.

Rozpoczął się Wielki Tydzień

Ewangelicy obchodzą Wielki Tydzień, podobnie jak całe chrześcijaństwo zachodnie, według kalendarza gregoriańskiego. Ma on podstawowe znaczenie w roku liturgicznym Kościoła.

W Niedzielę Palmową Kościół wkracza w Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa – jak sama nazwa wskazuje – jest wspomnieniem radosnego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Wtedy jednak rozpoczęła się w ścisłym tego słowa znaczeniu Jego Pasja – Jego cierpienie i męka.

Dlatego charakter Niedzieli Palmowej jest podwójny: radosny i smutny. Ewangelicy radują się ze zbawienia, jakie jest w Jezusie Chrystusie i smucą z tego powodu, że ono zostało okupione ofiarą Jego ciała i krwi.

W Kościele Ewangelickim nie są pielęgnowane niektóre wielkotygodniowe zwyczaje Kościoła tradycji łacińskiej, takie jak na przykład święcenie palm. W dniach świątecznych wierni Kościoła Ewangelickiego starają się skupić na zwiastowaniu żywego Słowa Bożego oraz porządkowaniu własnego życia przed Bogiem i ludźmi.

***

W Wielki Piątek odbędzie się bezpośrednia transmisja nabożeństwa z kościoła w Radomiu w TVP 2 o 17.00.

5 Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego

13 lutego w Ustroniu – Nierodzimiu odbył się 5 Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego. Po raz kolejny frekwencja dopisała, można powiedzieć, że sportowe zmagania podczas ferii zimowych już na dobre wpisały się w grafik zawodników. Wszystkich przywitał, otwierając również turniej, biskup diecezji ks. Adrian Korczago. Przypomniał on, że to nie zajmowane miejsca są najważniejsze a aktywne wykorzystanie dnia spędzonego z innymi ludźmi. Gdy wszystko było już gotowe, tenisiści przystąpili do walki w wielu kategoriach wiekowych i sportowa rywalizacja rozgorzała na dobre. Paletki poszły w ruch a odgłos odbijanej piłeczki wypełnił salę. Blisko stu zawodników miało do dyspozycji osiem stołów.
Nad wszystkim czuwali organizatorzy, którzy dbali o to by zawody odbywały się płynnie i w duchu fair-play. Każdy uczestnik miał zapewniony posiłek, który pomagał odzyskać straconą energię. Mecze finałowe nie zawiodły swoim poziomem rozgrywki wzbudzając tym samym wiele pozytywnych emocji zarówno u najlepszych zawodników jak i u publiczności. Na zwycięską drużynę czekał puchar przechodni. Znów pojechał on do parafii Skoczów, podium uzupełniły kolejno parafie z Wisły Malinki i Drogomyśla. Indywidualnie uczestników nagrodzono pamiątkowymi medalami oraz książkami. Jak zwykle panująca wokoło świetna atmosfera pozostawiła niezapomniane wspomnienia.
Wszyscy w dobrych humorach opuścili salę w Nierodzimiu zapewniając że już nie mogą doczekać się następnego turnieju. Kolejna szansa na aktywnie spędzony czas połączony ze świetną zabawą przy stole tenisowym w przyszłym roku.

Wojciech Heczko