Wydarzenia

Czas Pasyjny

I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane.  Ew. Marka 14,32

W Kafarnaum nad jeziorem Genezaret, znajduje się ekspozycja starodawnych pras oliwnych. Uformowane w bazaltowej skale prasy składają się z dwóch części – podstawy oraz koła zgniatającego. Podstawa jest duża, okrągła i zakończona korytkiem. Oliwki umieszczało się w korytku, a następnie wykonane z kamienia koło ruchem okrężnym je rozgniatało, aby wydobyć oliwę.

W noc przed swoją śmiercią, Jezus wszedł na Górę Oliwną wznoszącą się nad Jerozolimą, aby w ogrodzie Getsemane modlić się do Ojca, gdyż wiedział co Go czeka.

Słowo Getsemane oznacza „miejsce oliwnych pras” i świetnie opisuje te pierwsze psychicznie miażdżące godziny cierpień Jezusa – cierpień za nas i dla nas. Tutaj „gorliwie się modlił i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię.” (Ew. Łukasza 22:44).

Jezus jako Syn Boży cierpiał i umarł, żeby usunąć grzechy świata i przywrócić naszą relację z Bogiem Ojcem.

„Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie … zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany

został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.” (Izajasza 53,4-5).

Rozpoczął się czas pasyjny, czas rozmyślania nad męką Jezusa Chrystusa. Kolejny raz chcemy spoglądać na historię Bożego dzieła odkupienia człowieka, które dokonało się na krzyżu Golgoty.

Niedziele czasu pasyjne biorą swoje nazwy od pierwszego słowa łacińskiego introitu:

Invocavit (Wzywaj – Ps 91,15)
Reminiscere (Pamiętaj – Ps 25,6)
Oculi (Oczy moje – Ps 25,15)
Laetare (Radujcie się 5 – Ps Iz 66,10)
Judica (Bądź sędzią moim – Ps 43,1)

I Ogólnopolskie Warsztaty Wokalne

Prowadząca: Julieta González-Springer – śpiewaczka, dyplomowana w dziedzinie muzyki średniowiecznej            i barokowej w Centrum Muzyki Dawnej (Haute École de Musique w Genewie), Szwajcaria.  

 „Muzyka i śpiew są wyrazem prawdziwej radości i wdzięczności w sercach czcicieli Boga. Marcin Luter, jako wierny uczeń św. Augustyna, przywiązywał ogromną wagę do roli muzyki w liturgii. Muzyka jego zdaniem była przede wszystkim nośnikiem Słowa Bożego, służyła jego głoszeniu. Od początku Reformacji jednym ze źródeł, z których Luter czerpał inspiracje dla swojej liturgicznej muzyki był chorał gregoriański, którego teksty i melodie były często nieco zmieniane, ale ich użycie wyraża nacisk Reformacji Kościoła na zachowanie tradycyjnych korzeni, które miały  karmić chrześcijan przez wieki”.

 Co jest tematem warsztatów:

Warsztaty podejmują ważną tematykę związaną  ze śpiewem. Celem warsztatów jest rozwijanie wiedzy i praktyki w zakresie modalności oraz rozbudzenie przyjemności wypływającej ze wspólnego muzykowania. Warsztaty będą prowadzone w formie kursu gdzie zamysłem organizatorów i prowadzące jest stworzenie grupy miłośników śpiewu, którzy będą uczęszczać cyklicznie na spotkania i rozwijać swój talent śpiewaczy.

Warsztaty te są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych i chętnych rozwijać swoje umiejętności niezależnie od poziomu wykształcenia.

Warsztaty obejmują:

– Podstawy emisji głosu.

– Śpiew jednogłosowy. Chorał gregoriański i chorał luterański z pierwszych lat Reformacji.

– Praktyczne wprowadzenie w modalność.

– Możliwość skorzystania z dodatkowej lekcji indywidualnej.

Prowadząca będzie opierać pracę warsztatową z uczestnikami na modelu historycznym (ustnym przekazie i zapamiętywaniu). Nie jest wymagana umiejętność czytania neumów lub innego rodzaju notacji muzycznej, ale tym to co jest konieczne to chęć śpiewania w grupie. Umiejętności wokalne mile widziane.

Czas trwania:

1 dzień : 11 Marzec 2017. Sobota (9:00 – 12:00 i 13:00 -16:00). Istnieje możliwość udziału w lekcjach indywidualnych, które będą prowadzone już od piątku popołudnia.

Limit aktywnych uczestników:  W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności 15 do 20 osób.

Miejsce: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bładnicach

43-430 Skoczów, Bładnice Dolne ul. Bładnicka 230

Zapisy i szczegółyDo 7 marca pod adresem emailowym: warsztaty@organy.edu.pl

Zapraszamy do skorzystania z tej niesamowitej przygody pod okiem wybitnego muzyka.

Koszt:  Sobota – 60zł z wyżywieniem, Lekcja Indywidualna – 60 zł, Warsztaty oraz Lekcja Indywidualna 100 zł

Kilka słów o prowadzącej:

Julieta González – Springer, sopran

Urodzona w Meksyku, posiadająca polskie obywatelstwo, zaczynała naukę śpiewu w Konserwatorium Narodowym w Meksyku. Ukończyła studia wokalne w krakowskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Barbary Niewiadomskiej, a następnie studia podyplomowe w Centrum Muzyki Dawnej w Genewie pod kierunkiem Beatrice Cramoix w dziedzinie śpiewu barokowego i Fancisa Biggi (ensemble Lucidarium) oraz Laurence Brisset (ensemble De Caelis) w zakresie muzyki średniowiecznej. Uczestniczyła w kursach prowadzonych m.in. przez Jill Feldman, Benjamina Bagby (Sequentia), Katarina Livljanić (Dialogos), Andrew Kinga i Evelyn Tubb (The Consort of Musicke), Dawida Ebena (Schola Gregoriana Pragensis), Rene Zosso (Clemecic Consort), Marcela Pérèsa (Organum).

Jako solistka współpracuje z zespołami i muzykami ze Szwajcarii, Włoch, Francji, Meksyku i Polski takimi jak „Elyma” (dyr. Gabriel Garrido), „Sintagma Musicum” (dyr. Gustavo Delgado), „Flores Rosarum” (dyr. Susi Forfoglia), „Ars Nova” (dyr. Jacek Urbaniak), “Jacaras” (dyr. Piotr Zaleski), „Concerto Polacco” (dyr. Marek Toporowski) oraz z organistami i klawesynistami: Markiem Toporowskim, Henrykiem Janem Botorem, Marcinem Armańskim, Norbertem Petry (Metz). Współpracuje także z gitarzystką Anną Pietrzak, wykonując w duecie przede wszystkim muzykę hiszpańską i iberoamerykańską.  Koncertowała m.in. w Operze w Lyonie, Lozannie, Operze Narodowej w Meksyku oraz na różnych festiwalach w Polsce, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, Niemczech, Meksyku, Włoszech, takich jak Bachakademie (dyr. Hellmuth Rilling), Festiwal d’Ambroney, Festival Internacional de Órgano Barroco (Meksyk), Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, Saisons Musicales w Fundation Royaumont (Francja), Polska Akademia GitaryForum Musicum (Wrocław), Polska Akademia Gitary, Festiwal „Banchetto Musicale” w Wilnie, Festiwal „Fide et Amore” w Żorach oraz Muzyka w Starym Krakowie (Ordo Virtutum, Hildegard Von Bingen), Festiwal Sacrum Profanum (Kraków) – premiera „Króla Leara” Pawła Mykietyna.

Jej repertuar obejmuje muzykę dawną, współczesną, tradycyjną oraz klasyczną meksykańską, iberoamerykańską i polską, którą chętnie propaguje także za granicą.

 

 

 

Składka kościelna

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o regularnym opłacaniu składki kościelnej.

W myśl przepisów prawa kościelnego każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych.

Składki te powinny wynosić co najmniej 1% dochodu.

W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.

Poprzez opłacenie lub zwolnienie ze składki za ubiegły rok nabywa się czynne prawo wyborcze. W zależności od decyzji Rady Diecezjalnej liczba parafian płacących składki kościelne przekłada się na liczbę otrzymanych mandatów do Synodu Diecezjalnego.

Z wpłacanych przez parafian składek kościelnych finansowana jest działalność parafii, administrowane są budynki parafialne, wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników parafii, odprowadzana jest składka diecezjalna oraz ogólnokościelna.

Dlatego tak ważnym dla naszej parafii jest regularne opłacanie składek kościelnych.

Zachęcamy do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych kwot.

Numer konta Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Bładnicach, na które można dokonywać wpłat:

Bank: ING Bank Śląski
91 1050 1403 1000 0023 6112 7869

tytuł: ofiara na cele kultu religijnego

Przykładowe obliczenie składki:

W przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 1 200,00 netto, to roczna składka kościelna wynosi 1 200,00 x 12 miesięcy = 14 400,00 x 1% = 144,00 zł rocznej składki kościelnej. Kwotę dzielimy przez 12, co daje nam miesięcznie 12 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty w wysokości 12 zł na konto bankowe parafii. W tytule przelewu należy wpisać: ofiara na cele kultu religijnego (pozwoli to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku) – składka kościelna.

 

Zgodnie z Okólnikiem Konsystorza nr 3/K/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji parafialnej, Rada Parafialna może przenieść do kartotek archiwalnych osoby, które nie płacą składek parafialnych, nie kontaktują się z parafią przez okres dłuższy niż 10 lat. Jeżeli osoby te ponownie zgłoszą się do parafii  i uregulują zaległość w opłacaniu składki kościelnej, Rada Parafialna poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały ponownie wpisuje ich do ewidencji wiernych.

Zaległość w opłacaniu składki kościelnej wiąże się z trzykrotnym zwiększeniem wszystkich opłat za czynności parafialne i cmentarne.

Ewangelickie Dni Kościoła 15 – 18 czerwca 2017

Hasło: Zawsze razem z Chrystusem

15.06.2017 czwartek
nabożeństwo przy kamieniu na Równicy, godz. 10.00
Ustroń i Wisła
temat dnia: wczoraj

16.06.2016 piątek
Cieszyn i Czeski Cieszyn
temat dnia: dzisiaj

17.06.217
Bielsko-Biała
temat dnia: jutro

18.06.2017 niedziela
parafie diecezji cieszyńskiej

Organizatorzy Ewangelickich Dni Kościoła zapraszają w roku jubileuszu Reformacji do uczestnictwa i wspólnego kształtowania spotkania ewangelików.

W programie:
– nabożeństwa
– studia biblijne
– koncerty
– spotkania
– wykłady
– dyskusje
– targi możliwości
– przegląd filmów

Więcej informacji i zgłoszenia: biuro@dnikosciola.pl

Koncert Dziękczynny – „Laudate i Przyjaciele”

W niedzielę, 20 listopada br. w naszym kościele odbył się kolejny koncert dziękczynny chóru Laudate.

Śpiewaliśmy w dwóch blokach. W kilku utworach towarzyszył nam zespół Synogarlica z Dzięgielowa.

Oprócz naszego chóru wystąpił chór z Nawsia na Zaolziu, gdzie bywaliśmy kilka razy na warsztatach. W czasie koncertu oba chóry  wykonały jedną pieśń w wersji polsko – czeskiej.

Koncert miał konkretne przesłanie. Relację na temat sytuacji chrześcijan w Indiach przedstawił Piotr Żądło z organizacji Open Doors, który nakreślił także początki działalności Open Doors w Polsce.

Ofiara z koncertu wyniosła niemal 2 tys. zł (1.628,50zł + 400 koron czeskich + 300zł za zakup  1 kalendarza) i została przeznaczona na wsparcie chrześcijan w Indiach.

Dziękujemy Panu Bogu za wolność jaką mamy w naszym kraju, dzięki której możemy służyć w różnych miejscach, co było także naszym udziałem w całym minionym roku.

500 lat Reformacji

Ogólnopolska Inauguracja Obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji odbędzie się w kościele Jezusowym w Cieszynie 31 października br. o godz. 10.00.

Retransmisja uroczystego nabożeństwa została zaplanowana na 31 października, na godz. 11.30

Uroczystości będzie transmitował program drugi Telewizji Polskiej (TVP2).

Bezpośrednia transmisja radiowa będzie w Radiu Katowice od godz. 10.00

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu nt. Święta Reformacji: www.youtube.com/watch?v=nEe0HuzF7Oo

Wyborcze Zgromadzenie Parafialne

W niedzielę 23 października Biskup Diecezji Cieszyńskiej – ks. dr Adrian Korczago poprowadził Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, podczas którego dokonaliśmy wyborów Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Delegata do Synodu diecezjalnego.

Do Rady Parafialnej zostali wybrani:
Zuzanna Kral, Janina Tatar, Anna Rassek, Janusz Tomiczek, Bogusław Branc, Zbigniew Mirocha

Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane:
Anna Łukasiak, Monika Mitręga, Gertruda Knopek

Do Synodu diecezjalnego została wybrana:
Joanna Markuzel

 

Pamiątka Poświęcenia i Założenia kościoła ap. Pawła

Niedziela 4 września 2016 r.

Nabożeństwo dziękczynne o godz. 10:00

Słowem Bożym służyć będzie ks. Dariusz Dawid z Zabrza

Nabożeństwo poprzedzi poranek pieśni religijnej o godz. 8:30 z udziałem chóru z Zabrza oraz chórów naszej parafii.

 

Po nabożeństwie

Święto Parafialne pod namiotem – połączone z posiłkiem (bigos, kiełbasa, kaszanka z grilla, kołocze, kawa i herbata, zimne napoje)

 

W sobotę 3 września o godz. 20:00 zapraszamy do wysłuchania pieśni religijnych, które zagra na trąbce Jakub Gazda.

 

Zapraszamy całymi rodzinami!

67. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

P R Z Y T U L E N I

Hasło 67. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie nawiązuje do słów z Księgi Izajasza 66, 13a:

„Tak mówi Pan: Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał”.

 

Ramowy Program

* sobota, 2 lipca

 • 15.00 Spotkanie dla wolontariuszy Start.TED.2016!
 • 17.00-18.45 Inauguracja TE – spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
 • 20.30 Koncert z przesłaniem

 

* niedziela, 3 lipca

 • 10.00 Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, kazanie: ks. bp Adrian Korczago
  Szkółka niedzielna dla dzieci
 • Rodzinna niedziela:
  12.30-14.00 Koncert plenerowy Orkiestry Misyjnej pod dyr. Lidii Pilch
  12.30-16.30 Strefa gier
  14.00-15.00 Spektakl dla dzieci Teatru Dobrego Serca pt. „Baśniowy pokoik”
  14.15-15.00 Śpiewaj z nami
  15.15-16.30 Seminaria tematyczne
  Strefa dzieci (5-12 lat)
  17.00-18.45 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
  20.30 Koncert z przesłaniem

 

* poniedziałek – sobota, 4 – 9 lipca

 • 10.30-11.40 Wspólny śpiew i wykład biblijny
  Cykl dla dzieci – każdego dnia inny spektakl Teatru Dobrego Serca
 • 11.45-12.45 Grupy dyskusyjne po wykładzie
  Cykl dla dzieci
 • 14.15-15.00 Śpiewaj z nami
  Warsztaty gospel
 • 13.00-16.30 Strefa gier
 • 14.15-16.30 Sport
  Warsztaty twórcze m.in.: dla Afryki, Mark Drama
 • 15.15-16.30 Seminaria tematyczne
  Strefa dzieci
 • 17.00-18.45 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
 • 20.30 Koncert z przesłaniem

 

* niedziela, 10 lipca

 • 10.00 Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską
  Szkółka niedzielna dla dzieci
 • Rodzinna niedziela:
  12.30-14.00 Program plenerowy z koncertem Diecezjalnej Orkiestry Dętej pod dyr. Adama Pasternego
  12.30-16.30 Strefa gier
  14.15-15.00 Śpiewaj z nami
  15.15-16.30 Seminaria tematyczne
  Strefa dzieci (5-12 lat)
  17.00-18.45 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci

Dni Dobrej Nowiny – niezwykłe historie.

Tegoroczne Dni Dobrej Nowiny dla dzieci odbyły się 29-30 czerwca pod hasłem „Niezwykłe historie”. Temat przewodni nawiązywał do przypowieści opowiadanych przez Pana Jezusa, z których nadal możemy się uczyć. W pierwszym dniu dzieci usłyszały o siewcy i czterech rodzajach gleby, na którą pada ziarno, czyli Słowo Boże. Były zachęcane, by być dobrą glebą i słuchaczem, który nie tylko słyszy, ale i wykonuje Boże polecenia. W drugim dniu historia o głupim bogaczu ostrzegała, by nie gromadzić skarbów na ziemi, ale w Niebie i pamiętać, że wszystko, co mamy, należy do Boga. Zaś historia o człowieku, który poniósł śmierć, wydobywając upragnioną perłę, przypomniała, że każdy wierzący człowiek jest taką cenną perłą dla Pana Jezusa, który umarł, by nas uratować. Program spotkań wypełnił także wspólny śpiew, zabawy na świeżym powietrzu, konkursy i posiłek przygotowany przez panie z Koła Pań. Dzieciom życzymy udanych wakacji, a od września zapraszamy na szkółki niedzielne.

mi również smakujesmacznegoobiadek

warsztatyspotkanie

spotkaniezjedliśmy wszysto