Miesięczne archiwum: Grudzień 2017

Życzenia na Boże Narodzenie

„O Błogosławiony, radością natchniony, pełen łaski godowy czas! Na ten świat zgubiony Chrystus narodzony: cieszcie, cieszcie się chrześcijanie wraz!”

Słowa tej kolędy rozbrzmiewają we wszystkich kościołach przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia.  Odnoszą się do przeżywanego obecnie czasu. Jest to czas radosny i błogosławiony dlatego, że nawiązuje do narodzenia się dziecka.

Oczekiwanie narodzin zawsze porusza duży krąg ludzi. Nie tylko rodziców ale również dziadków, rodzeństwo, wujków i ciocie i całe grono przyjaciół. Wszyscy oni oczekują na przyjście na świat nowego człowieka. Święta są czasem radości i błogosławieństwa, bo opowiadają nie tylko o narodzinach ale przypominają, że przyszedł na ten świat zgubiony, Zbawiciel.

Każdy z nas przeżywa je inaczej. Koncentrujemy się na innych aspektach, tych, które z różnych powodach są ważne. Dla jednych jest to czas wspomnień, dla innych radości spotkania w gronie rodziny. Jedni szczególnie przeżywają nabożeństwa wigilijne inni wczesnoporonne jutrznie. Dla innych szczególne znaczenie ma kolacja wigilijna a dla innych prezenty.

Dla części z pośród nas te święta są czasem pełnym tęsknoty przeżywanym w samotności z dala od bliskich, a dla jeszcze innych czasem żałoby po stracie kogoś bliskiego. I choć możemy dziś i przez najbliższe dni tak bardzo różnić przeżywanymi emocjami, to jednak pozostaje wspólny mianownik – przyszedł na świat zapowiadany Mesjasz – Zbawiciel.

Bóg nie pozostaje daleki, ale zbliża się do każdego człowieka. W rzeczywistości On uczynił wszystko, aby każdy z nas mógł osobiście spotkać się z Nim. Każdy więc może przyjść do Niego w modlitwie i powiedzieć Mu o wszystkim co czuje i przeżywa. Można się do Niego przytulić jak do taty czy mamy. I choć jest Wszechmogącym Stwórcą to przez wcielenie stał się nam bardzo bliski.

Drogie siostry i bracia!

Życzę Wam abyście w te radosne czy dla innych trudne dni, znaleźli czas na głęboką modlitwę, w której poczujecie Jego pełną miłości bliskość.

bp Jerzy Samiec

Adwent – „Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski” Za 9,9

ADWENT to czas poprzedzający wydarzenie które odmieniło losy naszego świata. Warto go głęboko przeżyć, aby potem w sposób niezwykły przeżywać radość z faktu, iż Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. „

W Kościele Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny, który – w odróżnieniu od roku kalendarzowego –  rozpoczyna się w I Niedzielę Adwentu (od łac. „Adventus” tzn. „Przyjście”) i trwa najmniej 22 dni, a najwięcej 28 dni, posiada 4 niedziele adwentowe. Jest on zarazem przygotowaniem na powtórne przyjście Pańskie, jak również wspomnieniem okresu przed pierwszym przyjściem Pańskim. Posiada charakter zarówno radosny, jak i pokutny. Jest wezwaniem do przygotowania na powtórne przyjście Pańskie.

Dla ewangelików Adwent był i jest szczególnym czasem roku kościelnego. W tygodniu wierni gromadzą się podczas tzw. tygodniowych nabożeństw adwentowych, które w parafiach odprawiane są często przez księży z sąsiednich parafii.

Nierozerwalnie związana z polską tradycją adwentową ewangelików jest muzyka tego okresu roku kościelnego. Przykładem takim jest pieśń-hymn, wybrzmiewający w domach i podczas każdego nabożeństwa adwentowego. To niezwykle dynamiczny i radosny utwór powstały w Niemczech na początku XIX wieku do muzyki Georga Friedricha Händla z Oratorium Juda Machabeusz nosi tytuł: „Córko Syjońska”. Jest to najbardziej znany adwentowy utwór muzyczny, a jego popularność jest porównywalna do kolędy Cicha Noc.

W tym czasie, w wielu domach pojawia się tradycyjny Wieniec Adwentowy.

Wieniec Adwentowy upleciony jest z zielonych gałązek i ozdobiony czterema świecami, zapalanymi kolejno w każdą niedzielę Adwentu.

Historia Wieńca Adwentowego wiąże się z osobą ewangelickiego duchownego ks. Jana Wicherna, który w grudniu 1839 roku, w sali modlitw ewangelickiego ośrodka dla sierot z biednych dzielnic Hamburga zapalił pierwszą świecę adwentowego wieńca.

Zapraszamy do wspólnego przeżywania Adwentu.