Koncert dziękczynny – „Laudate i przyjaciele”

17 listopada br. w naszym kościele odbył się kolejny koncert dziękczynny „Laudate i przyjaciele”, zorganizowany w 13-tą rocznicę służby chóru Laudate.

W koncercie oprócz naszego chóru udział wziął chór parafialny z Bystrzycy na Zaolziu, pod dyr. p. Urszuli Szymeczek.

W pierwszej części koncertu wykonaliśmy kilka pieśni o tematyce pochwalnej i dziękczynnej, a także pieśni mówiące o zaufaniu. W części drugiej zaśpiewaliśmy pieśni pobudzające do refleksji nad życiem, przemijaniem i powtórnym przyjściem Pana Jezusa.

Wspólnie z chórem z Bystrzycy zaśpiewaliśmy pieśń „Jezus najwyższej godzien chwały”. Po koncercie mieliśmy okazję spotkać się z naszymi gośćmi w sali parafialnej przy wspólnym stole.

Ofiara z tegorocznego koncertu przeznaczona była na dalszy remont kaplicy cmentarnej.

Małgorzata Rymorz