Życzenia Świąteczne Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 

„Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał.” Hbr 10.37

 

Życzenia świąteczne

 

Pozornie daleki Bóg staje się bliski człowiekowi. Obiecuje swe przyjście i rychłe spotkanie.

W święta Bożego Narodzenia każdego roku przypominamy sobie o przyjściu na świat Zbawiciela. Chcemy też pamiętać, że zapowiedź Jego ponownego przyjścia jest niezmiennie aktualna. Coraz częściej zdarza się, że usiłowanie odczucia Chrystusowej bliskości zostaje zakryte blichtrem świątecznej komercji. W ten sposób znaczenie grudniowych dni sprowadza się do rodzinnej atmosfery, choinki, prezentów i wyjątkowych dań na naszych stołach. Święta stają się „imprezą”, ale bez „Solenizanta”. A przecież chodzi o spotkanie Boga, który stał się człowiekiem. Rezygnując ze swojego dostojeństwa przyszedł dla Ciebie i dla mnie. Chce się z nami spotkać. Chce, byśmy go poznali – bardziej, intensywniej. Bóg w Chrystusie już teraz dotyka Cię Słowem Ewangelii. Czy czujesz tę bliskość?

 

Błogosławionego i bliskiego spotkania z Jezusem narodzonym w Betlejem

życzą

Ks. Jerzy Samiec – Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Adam Pastucha – Wiceprezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP