Wielki Tydzień

Wielki Tydzień stanowi kulminację Czasu Pasyjnego. Rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, a swoje zakończenie znajduje w Wielką Sobotę. Po niej rozpoczyna się nowy okres roku kościelnego – czas wielkanocny.

Rozpoczął się Wielki Tydzień

Ewangelicy obchodzą Wielki Tydzień, podobnie jak całe chrześcijaństwo zachodnie, według kalendarza gregoriańskiego. Ma on podstawowe znaczenie w roku liturgicznym Kościoła.

W Niedzielę Palmową Kościół wkracza w Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa – jak sama nazwa wskazuje – jest wspomnieniem radosnego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Wtedy jednak rozpoczęła się w ścisłym tego słowa znaczeniu Jego Pasja – Jego cierpienie i męka.

Dlatego charakter Niedzieli Palmowej jest podwójny: radosny i smutny. Ewangelicy radują się ze zbawienia, jakie jest w Jezusie Chrystusie i smucą z tego powodu, że ono zostało okupione ofiarą Jego ciała i krwi.

W Kościele Ewangelickim nie są pielęgnowane niektóre wielkotygodniowe zwyczaje Kościoła tradycji łacińskiej, takie jak na przykład święcenie palm. W dniach świątecznych wierni Kościoła Ewangelickiego starają się skupić na zwiastowaniu żywego Słowa Bożego oraz porządkowaniu własnego życia przed Bogiem i ludźmi.

***

W Wielki Piątek odbędzie się bezpośrednia transmisja nabożeństwa z kościoła w Radomiu w TVP 2 o 17.00.