Koncert Dziękczynny – „Laudate i Przyjaciele”

W niedzielę, 20 listopada br. w naszym kościele odbył się kolejny koncert dziękczynny chóru Laudate.

Śpiewaliśmy w dwóch blokach. W kilku utworach towarzyszył nam zespół Synogarlica z Dzięgielowa.

Oprócz naszego chóru wystąpił chór z Nawsia na Zaolziu, gdzie bywaliśmy kilka razy na warsztatach. W czasie koncertu oba chóry  wykonały jedną pieśń w wersji polsko – czeskiej.

Koncert miał konkretne przesłanie. Relację na temat sytuacji chrześcijan w Indiach przedstawił Piotr Żądło z organizacji Open Doors, który nakreślił także początki działalności Open Doors w Polsce.

Ofiara z koncertu wyniosła niemal 2 tys. zł (1.628,50zł + 400 koron czeskich + 300zł za zakup  1 kalendarza) i została przeznaczona na wsparcie chrześcijan w Indiach.

Dziękujemy Panu Bogu za wolność jaką mamy w naszym kraju, dzięki której możemy służyć w różnych miejscach, co było także naszym udziałem w całym minionym roku.