Wielki Tydzień

Jezus rzekł: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się Jego szatami rzucali losy.”
Ew. Łukasza 23:34

Jezus wisząc na krzyżu, przebaczył swoim oprawcom. 

Przebaczenie jest rdzeniem chrześcijańskiej wiary.

Zapoczątkował to Jezus dając przebaczenie nawet wtedy, kiedy umierał na krzyżu. Kochał tych, którzy Go do niego przybili i poparł to modlitwą, w której poprosił Ojca, by im przebaczył. Nie poddał się goryczy czy gniewowi, ale okazał łaskę i miłość tym, którzy Go skrzywdzili.

Teraz jest najlepszy czas, żeby w obecności Boga pomyśleć o ludziach, którym powinniśmy przebaczyć. Naśladując naszego Pana, chcemy okazywać miłość tym, którzy zrobili nam różne przykre rzeczy.

Kiedy poprzez Ducha Świętego prosimy Boga, aby pomagał nam przebaczać, On przyjdzie nam z pomocą, nawet jeśli z przebaczeniem będziemy długo zwlekać. Gdy w końcu zrobimy to, co potrzeba, doznamy wolności od więzienia, jakim jest brak przebaczenia.