Życzenia na Boże Narodzenie

„O Błogosławiony, radością natchniony, pełen łaski godowy czas! Na ten świat zgubiony Chrystus narodzony: cieszcie, cieszcie się chrześcijanie wraz!”

Słowa tej kolędy rozbrzmiewają we wszystkich kościołach przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia.  Odnoszą się do przeżywanego obecnie czasu. Jest to czas radosny i błogosławiony dlatego, że nawiązuje do narodzenia się dziecka.

Oczekiwanie narodzin zawsze porusza duży krąg ludzi. Nie tylko rodziców ale również dziadków, rodzeństwo, wujków i ciocie i całe grono przyjaciół. Wszyscy oni oczekują na przyjście na świat nowego człowieka. Święta są czasem radości i błogosławieństwa, bo opowiadają nie tylko o narodzinach ale przypominają, że przyszedł na ten świat zgubiony, Zbawiciel.

Każdy z nas przeżywa je inaczej. Koncentrujemy się na innych aspektach, tych, które z różnych powodach są ważne. Dla jednych jest to czas wspomnień, dla innych radości spotkania w gronie rodziny. Jedni szczególnie przeżywają nabożeństwa wigilijne inni wczesnoporonne jutrznie. Dla innych szczególne znaczenie ma kolacja wigilijna a dla innych prezenty.

Dla części z pośród nas te święta są czasem pełnym tęsknoty przeżywanym w samotności z dala od bliskich, a dla jeszcze innych czasem żałoby po stracie kogoś bliskiego. I choć możemy dziś i przez najbliższe dni tak bardzo różnić przeżywanymi emocjami, to jednak pozostaje wspólny mianownik – przyszedł na świat zapowiadany Mesjasz – Zbawiciel.

Bóg nie pozostaje daleki, ale zbliża się do każdego człowieka. W rzeczywistości On uczynił wszystko, aby każdy z nas mógł osobiście spotkać się z Nim. Każdy więc może przyjść do Niego w modlitwie i powiedzieć Mu o wszystkim co czuje i przeżywa. Można się do Niego przytulić jak do taty czy mamy. I choć jest Wszechmogącym Stwórcą to przez wcielenie stał się nam bardzo bliski.

Drogie siostry i bracia!

Życzę Wam abyście w te radosne czy dla innych trudne dni, znaleźli czas na głęboką modlitwę, w której poczujecie Jego pełną miłości bliskość.

bp Jerzy Samiec