Czas Pasyjny

I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane.  Ew. Marka 14,32

W Kafarnaum nad jeziorem Genezaret, znajduje się ekspozycja starodawnych pras oliwnych. Uformowane w bazaltowej skale prasy składają się z dwóch części – podstawy oraz koła zgniatającego. Podstawa jest duża, okrągła i zakończona korytkiem. Oliwki umieszczało się w korytku, a następnie wykonane z kamienia koło ruchem okrężnym je rozgniatało, aby wydobyć oliwę.

W noc przed swoją śmiercią, Jezus wszedł na Górę Oliwną wznoszącą się nad Jerozolimą, aby w ogrodzie Getsemane modlić się do Ojca, gdyż wiedział co Go czeka.

Słowo Getsemane oznacza „miejsce oliwnych pras” i świetnie opisuje te pierwsze psychicznie miażdżące godziny cierpień Jezusa – cierpień za nas i dla nas. Tutaj „gorliwie się modlił i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię.” (Ew. Łukasza 22:44).

Jezus jako Syn Boży cierpiał i umarł, żeby usunąć grzechy świata i przywrócić naszą relację z Bogiem Ojcem.

„Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie … zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany

został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.” (Izajasza 53,4-5).

Rozpoczął się czas pasyjny, czas rozmyślania nad męką Jezusa Chrystusa. Kolejny raz chcemy spoglądać na historię Bożego dzieła odkupienia człowieka, które dokonało się na krzyżu Golgoty.

Niedziele czasu pasyjne biorą swoje nazwy od pierwszego słowa łacińskiego introitu:

Invocavit (Wzywaj – Ps 91,15)
Reminiscere (Pamiętaj – Ps 25,6)
Oculi (Oczy moje – Ps 25,15)
Laetare (Radujcie się 5 – Ps Iz 66,10)
Judica (Bądź sędzią moim – Ps 43,1)