• Cmentarz i kaplica

Po patencie tolerancyjnym Bładnice i sąsiednie parafie wchodziły w skład parafii w Ustroniu. Cmentarz założono w 1898 r. Na nim w 1900 r. zbudowano pełniącą rolę kaplicy pogrzebowej kostnicę z dzwonnicą. Do roku 2013 w kaplicy znajdowały się dwa dzwony odlane w ludwisarni w Bochum w 1924 r. Dzwony były uruchamiane ręcznie.

W roku 2013 rozpoczęto realizację projektu obejmującego doprowadzenie prądu do kaplicy, zakup trzeciego dzwonu, wykonanie nowej konstrukcji dzwonów i automatycznego sterowania oraz remont elewacji.

We wrześniu 2013 roku przeprowadzony został remont elewacji zewnętrznej kaplicy cmentarnej.

 

  • Działalność edukacyjna

Mieszkańcy gmin: Bładnice Dolne, Międzyświecie, Wilamowice i Harbutowice podjęli starania o jedną własną, wyznaniową szkołę. W roku 1843 wydzierżawili budynek od pana Wojnara na pomieszczenie szkoły. Pierwszym nauczycielem był Jan Hojdycz.

Po wprowadzeniu nowej ustawy szkolnej, społeczność wsi Bładnice, na czele z ks. Jerzym Janikiem wystąpiła do władz państwowych o pozwolenie na budowę szkoły i takowe otrzymała. W roku 1873 dokonano poświęcenia ewangelickiej szkoły w Bładnicach. Pierwszym nauczycielem był Jan Ciahotny rodem z Koniakowa. W roku 1875 na mocy dekretu, przemieniono ją na szkołę publiczną.

Kierownikiem szkoły pozostał Jan Ciahotny, który pełnił tę funkcję do roku 1905. Liczba uczniów stale się zwiększała, dlatego rozważano rozbudowę budynku szkoły, do czego jednak nie doszło. Wybudowano natomiast w 1903 r. szkołę dla dzieci w Nierodzimiu, do której uczęszczały także starsze dzieci z Bładnic. Po II wojnie światowej, w 1950 r. przebudowano dawny dom wypoczynkowy wzniesiony w Nierodzimiu w 1928 r. przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna” Województwa Śląskiego, na Szkołę Podstawową, w której umieszczono także dzieci z Bładnic.

 

  • Droga do usamodzielnienia się parafii i budowa kościoła ap. Pawła

Obok dawnej szkoły, służącej wówczas za kaplicę, rozpoczęto budowę plebanii, którą poświęcono 13 czerwca 1992 r. Zamieszkał w niej pierwszy duchowny ewangelicki w tej miejscowości – ks. Adrian Korczago, wikariusz parafii w Ustroniu. W roku 1993 został wybrany proboszczem pomocniczym parafii w Ustroniu z siedzibą w Bładnicach.

 

Kolejnym etapem na drodze do usamodzielnienia się parafii była budowa kościoła ap. Pawła. Najpierw wyburzono połowę szkoły, tak by z pozostałej części móc gromadzić się na nabożeństwach.

 

Pierwsze wykopy pod kościół wykonano 18 kwietnia 1993 r., a kamień węgielny poświęcono 27 czerwca 1993 r.

 

W pierwszej kolejności zbudowano tzw. „dolny kościół”, w którego sali po jej poświęceniu 9 kwietnia 1995 r. odprawiano nabożeństwa. Dalsze otwarcie pomieszczeń „dolnego kościoła” nastąpiło 5 kwietnia 1998r. Ostatecznie gotowy budynek został poświęcony 11 września 1999r., natomiast stara szkoła została rozebrana.

 

Autorem projektu był architekt Edward Kisiel, a wystroju wnętrza artysta – plastyk Karol Kubala, autor obrazu „Ostatnia Wieczerza” do ówczesnej kaplicy, który obecnie zdobi wejście do kościoła. Kierownikiem budowy był Adam Burawa.

Kompozycja przestrzenna uformowana jest przez dwie bryły przystające, zróżnicowane wysokościowo z akcentem wejściowym w formie dwustronnych schodów i podestem na poziomie nawy kościoła. Nawa kościoła i część ołtarzowa znajdują się na górnej kondygnacji. Kolejnym poziomem jest balkon, dostępny schodami po obu stronach. Przeznaczony jest dla organisty i chórów. Całe wnętrze, wraz z częścią wejściową, rozplanowane jest na bazie symetrii. Konstrukcja szkieletowa budynku, wykonana jest z monolitycznego żelbetu.

W roku 2000 erygowano parafię w Bładnicach, której proboszczem – administratorem mianowano ks. Adriana Korczago.

Następnie zgromadzenie parafialne wybrało go w 2002 roku na proboszcza parafii.

 

  • Wprowadzenie w urząd nowego  proboszcza parafii w Bładnicach 22 października 2006 r

W związku z rezygnacją przez ks. dr. Adriana Korczago po latach służby na stanowisku pierwszego w historii proboszcza parafii w Bładnicach i poświęceniu się przez niego wyłącznie pracy dydaktyczno-naukowej, wybrany przez Zgromadzenie Parafialnej w Bładnicach, nowy proboszcz – ks. Marcin Markuzel, dotychczasowy proboszcz – administrator w Węgrowie (Diecezja Warszawska), został w niedzielę, 22 października 2006 r. uroczyście wprowadzony w urząd przez biskupa diecezjalnego, bp. Pawła Anweilera. Asystentami Biskupa diecezjalnego w tym akcie był dotychczasowy proboszcz, ks. dr Adrian Korczago oraz ks. Janusz Staszczak.

Po liturgicznym powitaniu ks. dr Adrian Korczago pożegnał się z parafią, której służył od dnia ordynacji, tj. przez blisko 18 lat. Odchodzącemu proboszczowi podziękowali: Rada Parafialna z Bładnic i Ustronia, burmistrzowie Ustronia i Skoczowa, przewodnicząca Rady Miasta Ustronia Emilia Czembor, przedstawiciele parafii partnerskiej w Niemczech. Córka ks. A. Korczago wykonała utwory na skrzypcach, a miejscowe chóry pożegnały proboszcza pieśniami.

Druga część uroczystości rozpoczęła się od Liturgii Słowa, którą odprawili: ks. dziekan płk. Zbigniew Kowalczyk z Cieszyna i ks. Janusz Staszczak z Koszalina, a słowo Starego Testamentu odczytała siostra diakonisa Aniela z Węgrowa. Po pieśni do Ducha Świętego przemówienie na podstawie Psalmu 121,1.2 do ordynowanego i podziękowanie ustępującemu proboszczowi, wygłosił Biskup Diecezji Cieszyńskiej, który wraz z asystentami dokonał instalacji nowego proboszcza.

Po hymnie Kościoła nowy proboszcz wygłosił kazanie na tekst przypadającej na tę niedzielę perykopy z Jk 5,13-16 oraz zmówił Powszechną Modlitwę Kościoła. Po tradycyjnej ofierze przy ołtarzu spowiedź odprawił ks. Jan Gross – prezes Synodu, który następnie wraz z ks. biskupem Pawłem Anweilerem przewodniczyli liturgii eucharystycznej. Do Komunii Św. przystąpili księża, rodziny obydwu proboszczów, Rada Parafialna i licznie zgromadzeni zborownicy. Liturgię pokomunijną i błogosławieństwa udzielił ks. proboszcz Marcin Markuzel.